http://www.jozho.net
   
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2007
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม14,656,707
Page Views22,758,321
Menu
หน้าแรก
งานบรรยายโดยโจโฉ
เกี่ยวกับ&ที่มา..โจโฉ
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
รวมเสียงโจโฉ
สนับสนุนโจโฉ
บทความโดยโจโฉ
ติดต่อโจโฉ
เลือกดาวน์โหลด
แนะนำ
มาใหม่ล่าสุด
บอกเล่าเก้าสิบ
สวดมนต์ สมาธิ
Video ธรรม
ข่าวร้อน
.
 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2 CD

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 2 CD

พระธรรมเทศนา โดย
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เกี่ยวกับหลวงพ่อพุธ(คลิ๊ก) (และไฟล์เพิ่มเติม)

มี 2 CD รายละเอียดด้านล่าง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้ที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้ได้สมาธิที่ถูกต้อง เป็น "สัมมาสมาธิ" ให้ได้ปัญญาเป็น "สัมมาทิฏฐิ" ต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐาน ศีลที่เรา รักษาบริสุทธิ์ บริบูรณ์ดีแล้วนั้นแหละ จะประคับประคองจิตใจ ให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้อง เมื่อสมาธิอาศัย อำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรม "ปัญญา" คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นมา ย่อมเป็น "สัมมาทิฏฐิ"
นามเดิม พุธ อินทรหา กำเนิด 8 ก.พ. 2464 สถานที่เกิด อ.หนองโดน จ.นครราชสีมา อุปสมบท อุปสมบท ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อพ.ศ. 2485


แผ่นแรก - CD042_01

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
การบริหารจิต

รายการ

Zip รวมทั้งแผ่นโหลดทีเดียว

คุณภาพ

โหลดที่นี่ 

CD042_01 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การบริหารจิต

MP3 /24 Kbps

แผ่นแรก

211 MB

ฟังสดบนอินเตอร์เน็ต (คลิ๊ก)

 ได้แผ่นมาจาก www.cddhamma.com
สงวนสิทธิ์ ห้ามนำไปจัดจำหน่าย  เผยแพร่ฟรีเป็นธรรมทานได้ 

ดาวน์โหลดแยกไฟล์ MP3 / 24Kbps

CD042_01

โหลดที่นี่

การบริหารจิต

10 MB

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

14 MB

การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุท

11 MB

การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

5.49 MB

จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป

10 MB

ตัดกรรม

9.89 MB

ทุกข์ และ มหาสติ

11 MB

นิมิต และ วิปัสสนา

11 MB

บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้

10 MB

ปฏิปทาของครูบาอาจารย์

9.95 MB

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ

20 MB

ปรึกษา และสนทนาธรรม1

15 MB

ปรึกษา และสนทนาธรรม2

10 MB

ปรึกษา และสนทนาธรรม3

11 MB

ปรึกษา และสนทนาธรรม4

11 MB

พุทธานุสสติ และ ตอบปัญหา

10 MB

ละความชั่ว ทำความดี

6.08 MB

ลักษณะจิตเป็นพุทธะ

11 MB

วิถีจิต

11 MB

วิธีทำสมาธิตามแบบพระอ.เสาร์

10 MB

วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน1

10 MB

 

 **************************************************************************

 

CD109  แผ่นที่ 2

CD109- หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

(รวมธรรมบรรยายจากเทปประมาณ 50 ม้วน)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดทีเดียว

ไฟล์ซิป MP3 คุณภาพสูง

พร้อมภาพ หนังสือ ประวัติ ฯลฯ

โหลดทั้งหมดที่นี่

CD109mp3_ขนาด 519 MB(คลิ๊ก)

 

Download ไฟล์ CD 109

ในรูปแบบ  wma ขนาดเล็ก

01

02

03

04

(แบ่งเป็น 4 Zip คุณภาพสำหรับเน๊ต 56 k )

41.9M

+44.2M

+40.6M

+56.5M

 
 

เรื่อง

Download Link

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาa-

2.8M

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาb-

1.6M

การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติa-1

1.8M

การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติb-2

1.8M

การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะa-3

1.9M

การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะb-4

1.9M

การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงa-5

1.9M

การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงb-6

1.9M

วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1a-

1.9M

วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1b-

1.2M

ตามรอยพระพุทธองค์a-

1.7M

ตามรอยพระพุทธองค์b-

1.7M

พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรมa-

1.9M

พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรมb-

1.8M

สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติa-

1.8M

สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติb-

1.8M

หลักของสติปัฏฐานa-

1.9M

หลักของสติปัฏฐานb-

1.8M

ทุกข์และมหาสติa-

1.9M

ทุกข์และมหาสติb-

2.0M

อารักขกรรมฐานa-

1.8M

อารักขกรรมฐานb-

1.9M

การพิจารณาพระไตรลักษณ์a-

1.9M

การพิจารณาพระไตรลักษณ์b-

1.6M

สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด)a-

1.9M

สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด)b-

1.9M

สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์a-

1.9M

สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์b-

2.6M

ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรมa-1

2.0M

ศีล-สมาธิ-ปัญญาในทางปฏิบัติธรรมb-2

1.9M

ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติa-3

1.9M

ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติb-4

1.9M

การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญาa-

2.3M

การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญาb-

1.6M

ศีลห้าa-

1.8M

ศีลห้าb-

1.6M

นิมิตและวิปัสสนาa-

1.9M

นิมิตและวิปัสสนาb-

1.9M

ฐานการภาวนาa-

1.9M

ฐานการภาวนาb-

1.7M

บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้a-

1.8M

บริกรรมภาวนา-พิจารณาและกำหนดตามรู้b-

1.9M

เรื่องของสมาธิa-

1.9M

เรื่องของสมาธิb-

2.0M

ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิa-

2.0M

ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิb-

2.4M

วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหาa-

2.0M

วิธีทำสมาธิและวิธีแก้ปัญหาb-

1.9M

การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์a-

1.9M

การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์b-

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันa-1

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันb-2

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันa-3

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันb-4

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันa-5

1.9M

สมาธิในชีวิตประจำวันb-6

2.0M

สมาธิในชีวิตประจำวันa-7

2.4M

สมาธิในชีวิตประจำวันb-8

1.6M

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิa-1

1.8M

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิb-2

1.8M

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิa-3

1.8M

ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิb-4

1.9M

จิตแท้จิตดั้งเดิมa-

1.9M

จิตแท้จิตดั้งเดิมb-

1.6M

ลักษณะจิตเป็นพุทธะa-

1.9M

ลักษณะจิตเป็นพุทธะb-

1.9M

แนวทางดำเนินจิตa-

1.6M

แนวทางดำเนินจิตb-

1.3M

สภาวะธรรมของจิตa-

1.6M

สภาวะธรรมของจิตb-

1.3M

จิตตภาวนาa-

1.7M

จิตตภาวนาb-

1.7M

ตามดูอารมณ์จิตa-

1.9M

จิตว่าง-

3.1M

การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม

3.1M

สวดมนต์ทำวัตร

1.4M

โพชฌงค์ โปรดคนป่วยa-

1.7M

กิเลสมาร-การสร้างบารมีa-

2.1M

กิเลสมาร-การสร้างบารมีb-

1.9M

อบรมอุบาสก-อุบาสสิกาa-

1.9M

อบรมอุบาสก-อุบาสสิกาb-

1.9M

อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรมa-

2.2M

อบรมพระนักศึกษาสจลและสนทนาธรรมb-

2.5M

บูรพาจารย์a-

1.9M

บูรพาจารย์b-

1.8M

ปฏิปทาของครูบาอาจารย์a-

1.8M

ปฏิปทาของครูบาอาจารย์b-

1.7M

ปรึกษาและสนทนาธรรมa-1

1.9M

ปรึกษาและสนทนาธรรมb-2

1.8M

ปรึกษาและสนทนาธรรมa-3

1.9M

ปรึกษาและสนทนาธรรมb-4

1.8M

ปรึกษาและสนทนาธรรมa-5

1.9M

ปรึกษาและสนทนาธรรมb-6

2.0M

ปรึกษาและสนทนาธรรมa-7

1.9M

ปรึกษาและสนทนาธรรมb-8

2.0M

ปรึกษาและสนทนาธรรมa-9

1.9M

ปรึกษาและสนทนาธรรมb-10

1.9M

การปฏิบัติที่แรกหลวงปู่หล้า

2.3M

ประวัติพระอาจารย์มั่น (เสียงบรรยาย)

7.1M

 

 

เนื้อหาในCDแผ่นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  

http://www.geocities.com/thaniyo ของคุณวิโรจน์ จงขวัญยืน(thaniyo@yahoo.com)  รวบรวมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 หากท่านใดประสงค์จะผลิตเพิ่มเพื่อแจกเป็นธรรมทานสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์หากทำเพื่อจัดจำหน่าย หากมีข้อแนะนำเกี่ยวกับCDแผ่นนี้ โปรดติดต่อคณะผู้จัดทำ  อภิชาติ ตรีโรจน์พร(treerojp@yahoo.com) หรือ สุปราณี วอง(supranee@worldnet.att.net) จัดทำเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2546
 

 

หมายเหตุ :  ต้องการดาวน์โหลด ให้คลิ๊กขวาที่เลขขนาดไฟล์ เลือกบันทึก หรือ Save  หากโหลดไม่ได้ กรุณามาโหลดใหม่วันหลัง อาจเกิดจากอินเตอร์เน็ตติดขัด หรือมีผู้ใช้เยอะ  โหลดไปแล้วใช้ไม่ได้ อาจเกิดจากการโหลดไปไม่สมบูรณ์ ต้องโหลดใหม่ ในเวลาที่อินเตอร์เน็ตคล่องตัว  การโหลดไฟล์รวมมักมีปัญหา หากมีการสะดุด ทั้งจากการใช้แบบไร้สาย หรือไฟกระชาก สัญญาณกระตุก หรือขาดหายแม้เพียงเสี้ยววินาที ปกติจะขึ้นว่าโหลดเสร็จแต่มักจะแตกไฟล์ไม่ได้ครับ  
.
ไฟล์ทั้งเวปนำไปเผยแพร่ ไรท์แจกจ่ายต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น สำหรับ CD ที่แจกฟรีในเวปไซด์นี้คือเสียงโจโฉ หรือที่ประกาศทำเพื่อแจกฟรีเท่านั้น นอกนั้นจัดทำให้โหลดฟรีเท่านั้นครับ สนใจเรื่องอื่นๆ กรุณาติดต่อแต่ละสำนักนั้นได้โดยตรง ผมทำงานคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใคร เจออะไรน่าสนใจผมก็มาอัดเสียงแจกครับ ไม่เกี่ยวกับเจ้าของหนังสือหรือสำนักนั้นเลย และไม่ได้รอบรู้ทุกสรรพสิ่งสิ่ง แค่คนตัวเล็กๆ ตัวคนเดียว ไม่ได้รู้อะไรไปทุกเรื่อง และแทบไม่รู้จักกับใครเลยครับ มีอะไรสงสัยแนะนำให้ใช้ google ค้นหาได้สะดวกกว่า   
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรม DAP (คลิ๊ก)

.

 

 

 
 หน้าแรก  รวมเสียงโจโฉ  บทความ  ภาพกิจกรรม  สนับสนุนโจโฉ  ติดต่อ
view