http://www.jozho.net
   
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2007
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม14,656,756
Page Views22,758,377
Menu
หน้าแรก
งานบรรยายโดยโจโฉ
เกี่ยวกับ&ที่มา..โจโฉ
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
รวมเสียงโจโฉ
สนับสนุนโจโฉ
บทความโดยโจโฉ
ติดต่อโจโฉ
เลือกดาวน์โหลด
แนะนำ
มาใหม่ล่าสุด
บอกเล่าเก้าสิบ
สวดมนต์ สมาธิ
Video ธรรม
ข่าวร้อน
.
 

รวมพระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร

CD059-พระธรรมเทศนา

โดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

(ประวัติ)

 

ไฟล์สองรูปแบบ MP3 ขนาดปานกลาง และ WMA ขนาดเล็ก

 

Download ไฟล์ wma ทั้งหมดทีเดียว.ที่นี่(แบ่งเป็น 2 Zip )

..ไฟล์รวม 01 (คลิ๊ก)

>>>> 54.2M

..ไฟล์รวม 02 (คลิ๊ก)

>>> 44.5M

 

ไฟล์ด้านล่าง เป็นไฟล์คุณภาพทดลองฟัง WMA ขนาดเล็ก แยกไฟล์

เรื่อง

Download Link

๐๐๑ หน้า ๑ สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดินฯ).

2.0M

๐๐๑ หน้า ๒ สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ).

2.0M

๐๐๒ หน้า ๑ สุญญตา ๒ (ต่อ).

2.0M

๐๐๒ หน้า ๒ สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน).

2.0M

๐๐๓ หน้า ๑ สุญญตา ๔ (นิยานิกธรรม).

2.0M

๐๐๓ หน้า ๒ สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต).

2.0M

๐๐๔ หน้า ๑ สุญญตา ๖ (ศีล สมาธิ ปัญญา).

2.0M

๐๐๔ หน้า ๒ สุญญตา ๖ (ต่อ).

2.0M

๐๐๕ หน้า ๑ สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม).

2.0M

๐๐๕ หน้า ๒ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตสัญญา.

2.0M

๐๐๖ หน้า ๑ อนิจจสัญญาฯ (ต่อ).

2.0M

๐๐๖ หน้า ๒ อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา.

1.8M

๐๐๗ หน้า ๑ อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา.

1.8M

๐๐๗ หน้า ๒ ประมวลหลักปฏิบัติ.

1.9M

๐๐๘ หน้า ๑ อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา.

2.0M

0008B จิตที่รู้เดียงสา(จิตที่มีศีล สติ สมาธิ ปัญญา)

2.0M

0009A อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ตามดูสังขาร)

2.0M

0009B อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา(ต่อ)

2.0M

0010A ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน

2.0M

0010B อานาปานสติขั้นธัมมานุปัสสนาฯ

2.0M

0011A วิมุติจิต(จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา)

1.9M

0011B บารมีและอาสวะ

1.9M

0012A อารักขกรรมฐาน

1.9M

0012B อารักขกรรมฐาน(ต่อ)

2.0M

0013A กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก

1.9M

กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาค

2.0M

0014A กรรมฐานที่เป็นบุพภาคและอานาปานสติ

2.0M

0014B ดูภายในอินทรีย์๕

2.0M

อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น)

2.0M

0015B ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้และอานาปานสติ

1.9M

0016A อานาปานสติ(สติรู้กายทั้งหมด หายใจเข้า-ออก)

2.0M

0016B อานาปานสติ(ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก)

2.0M

0017A อานาฯ(ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก ต่อ)

1.9M

อานาฯ(กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้งพุธ-โธ)

1.9M

0018A อานาฯ(สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ)

1.9M

๐๑๘ หน้า ๒ รู้อิริยาบถ รู้อาการของกาย.

1.9M

๐๑๙ หน้า ๑ พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล.

1.9M

๐๑๙ หน้า ๒ พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ.

1.9M

๐๒๐ หน้า ๑ สติกำหนดเวทนา.

1.9M

๐๒๐ หน้า ๒ (ต่อ).

1.9M

๐๒๑ หน้า ๑ สติกำหนดจิต.

1.9M

๐๒๑ หน้า ๒ นิวรณ์ ๕.

1.9M

๐๒๒ หน้า ๑ ขันธ์ ๕.

1.9M

๐๒๒ หน้า ๒ (ต่อ).

1.9M

๐๒๓ หน้า ๑ อายตนะและสังโยชน์.

1.9M

๐๒๓ หน้า ๒ โพชฌงค์.

1.9M

๐๒๔ หน้า ๑ โพชฌงค์ (ต่อ).

1.9M

๐๒๔ หน้า ๒ อริยสัจและปฏิบัติศีลวัตร.

1.9M

๐๒๕ หน้า ๑ ญาณในอริยสัจ (ทุกข์).

1.9M

๐๒๕ หน้า ๒ พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา.

1.9M

๐๒๖ หน้า ๑ ทุกข์ ๒ ขั้น.

1.9M

๐๒๖ หน้า ๒ กิจในอริยสัจ ๔.

1.9M

๐๒๗ หน้า ๑ กิจในอริยสัจ ๔ (ต่อ).

1.8M

๐๒๗ หน้า ๒ สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน.

1.9M

๐๒๘ หน้า ๑ สติ กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม.

1.9M

๐๒๘ หน้า ๒ องค์ฌาน.

1.9M

๐๒๙ หน้า ๑ องค์ฌาน (ต่อ).

1.9M

๐๒๙ หน้า ๒ กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕.

1.8M

๐๓๐ หน้า ๑ ทุกข์สมุทัย.

1.9M

๐๓๐ หน้า ๒ ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา.

1.9M

 

 

หมายเหตุ :  ต้องการดาวน์โหลด ให้คลิ๊กขวาที่เลขขนาดไฟล์ เลือกบันทึก หรือ Save  หากโหลดไม่ได้ กรุณามาโหลดใหม่วันหลัง อาจเกิดจากอินเตอร์เน็ตติดขัด หรือมีผู้ใช้เยอะ  โหลดไปแล้วใช้ไม่ได้ อาจเกิดจากการโหลดไปไม่สมบูรณ์ ต้องโหลดใหม่ ในเวลาที่อินเตอร์เน็ตคล่องตัว  การโหลดไฟล์รวมมักมีปัญหา หากมีการสะดุด ทั้งจากการใช้แบบไร้สาย หรือไฟกระชาก สัญญาณกระตุก หรือขาดหายแม้เพียงเสี้ยววินาที ปกติจะขึ้นว่าโหลดเสร็จแต่มักจะแตกไฟล์ไม่ได้ครับ  
.
ไฟล์ทั้งเวปนำไปเผยแพร่ ไรท์แจกจ่ายต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น สำหรับ CD ที่แจกฟรีในเวปไซด์นี้คือเสียงโจโฉ หรือที่ประกาศทำเพื่อแจกฟรีเท่านั้น นอกนั้นจัดทำให้โหลดฟรีเท่านั้นครับ สนใจเรื่องอื่นๆ กรุณาติดต่อแต่ละสำนักนั้นได้โดยตรง ผมทำงานคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใคร เจออะไรน่าสนใจผมก็มาอัดเสียงแจกครับ ไม่เกี่ยวกับเจ้าของหนังสือหรือสำนักนั้นเลย และไม่ได้รอบรู้ทุกสรรพสิ่งสิ่ง แค่คนตัวเล็กๆ ตัวคนเดียว ไม่ได้รู้อะไรไปทุกเรื่อง และแทบไม่รู้จักกับใครเลยครับ มีอะไรสงสัยแนะนำให้ใช้ google ค้นหาได้สะดวกกว่า   แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรม DAP (คลิ๊ก)

.

 

 

 
 หน้าแรก  รวมเสียงโจโฉ  บทความ  ภาพกิจกรรม  สนับสนุนโจโฉ  ติดต่อ
view