http://www.jozho.net
   
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2007
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม14,661,277
Page Views22,763,902
Menu
หน้าแรก
งานบรรยายโดยโจโฉ
เกี่ยวกับ&ที่มา..โจโฉ
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
รวมเสียงโจโฉ
สนับสนุนโจโฉ
บทความโดยโจโฉ
ติดต่อโจโฉ
เลือกดาวน์โหลด
แนะนำ
มาใหม่ล่าสุด
บอกเล่าเก้าสิบ
สวดมนต์ สมาธิ
Video ธรรม
ข่าวร้อน
.
 

จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา

 

CD038-ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา

(แบบแยกหมวดธรรม)

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ประวัติพระธรรมปิฏก

Download ไฟล์ wma

ทั้งหมดทีเดียว  67.3 MB

>>CD038.zip 67.3M

>>สำรอง(คลิ๊ก)

โหลดแบบแยกไฟล์ ขนาดเล็ก WMA

เรื่อง

Download Link

0101-จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา

7.2M

-ตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา

6.5M

0301-ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา

5.4M

0401-บุพภาคของการเจริญภาวนา

769.6K

0402-ปลิโพธ

684.3K

-เข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์

725.9K

0404-เลือกหาที่สัปปายะ

481.8K

0405-พิธีสมาทานกรรมฐาน

560.1K

0501-พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย

861.9K

0502-สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม

2.6M

0601-ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ์

1.3M

0602-กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา

722.1K

0603-กรรมฐาน๔๐

3.5M

0701-เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน

370.0K

0702-จริต๖และหลักการดูจริต

800.4K

0703-การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต

506.6K

0704-ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้

596.8K

0705-ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง

778.2K

0706-สมาบัติ๘ อภิญญา๖

1.2M

0707-ความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นิมิต๓ ภาวนา ๓ ขั้น

1.4M

-จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน

3.1M

0802-ความหมายของวิปัสสนา

651.3K

0803-วิปัสสนาภูมิ๖

2.8M

0901-โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

2.6M

0902-วิสุทธิ๗

1.6M

0903-วิปัสสนาญาณ๙

755.6K

0904-ญาณ๑๖

860.3K

0905-ปริญญา๓

468.3K

0906-อนุปัสสนา๓

135.1K

0907-ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ (วิปัลลาส๔ วิปัสสนูปกิเลส๑๐)

582.2K

0908-ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา

459.6K

1001-หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน

335.4K

1002-ความหมายของสติปัฏฐาน

657.3K

1003-อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ

501.8K

1004-กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

1.7M

1005-เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

1.1M

06-ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง

460.2K

07-หลักการปฏิบัติ ความมุ่งหมาย และตัวทำงาน

761.0K

08-วิธีการกำหนดและวางใจ

1.7M

09-กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค

392.7K

01-การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่

790.1K

02-ลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ ๑๖ ขั้น

655.1K

03-ข้อควรทราบที่๑ (สิกฺขติ=ศึกษาว่า ปชานาติ=รู้ชัดว่า)

156.2K

-ข้อควรทราบที่๒(สังขาร๓)

1.2M

-ข้อควรทราบที่๓(นิวรณ์๕ องค์ฌาน๕ ธรรมสมาธิ๕)

2.7M

1106-ลำดับการปฏิบัติ

1.5M

1201-หมวดที่๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

879.2K

1202-หมวดที่๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

703.2K

1203-หมวดที่๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

901.9K

1204-หมวดที่๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

783.1K

1205-ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์๗)

1.4M

ขออนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่และมอบต้นฉบับทั้งหมด

 
 


 

 

หมายเหตุ :  ต้องการดาวน์โหลด ให้คลิ๊กขวาที่เลขขนาดไฟล์ เลือกบันทึก หรือ Save  หากโหลดไม่ได้ กรุณามาโหลดใหม่วันหลัง อาจเกิดจากอินเตอร์เน็ตติดขัด หรือมีผู้ใช้เยอะ  โหลดไปแล้วใช้ไม่ได้ อาจเกิดจากการโหลดไปไม่สมบูรณ์ ต้องโหลดใหม่ ในเวลาที่อินเตอร์เน็ตคล่องตัว  การโหลดไฟล์รวมมักมีปัญหา หากมีการสะดุด ทั้งจากการใช้แบบไร้สาย หรือไฟกระชาก สัญญาณกระตุก หรือขาดหายแม้เพียงเสี้ยววินาที ปกติจะขึ้นว่าโหลดเสร็จแต่มักจะแตกไฟล์ไม่ได้ครับ  
.
ไฟล์ทั้งเวปนำไปเผยแพร่ ไรท์แจกจ่ายต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น สำหรับ CD ที่แจกฟรีในเวปไซด์นี้คือเสียงโจโฉ หรือที่ประกาศทำเพื่อแจกฟรีเท่านั้น นอกนั้นจัดทำให้โหลดฟรีเท่านั้นครับ สนใจเรื่องอื่นๆ กรุณาติดต่อแต่ละสำนักนั้นได้โดยตรง ผมทำงานคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใคร เจออะไรน่าสนใจผมก็มาอัดเสียงแจกครับ ไม่เกี่ยวกับเจ้าของหนังสือหรือสำนักนั้นเลย และไม่ได้รอบรู้ทุกสรรพสิ่งสิ่ง แค่คนตัวเล็กๆ ตัวคนเดียว ไม่ได้รู้อะไรไปทุกเรื่อง และแทบไม่รู้จักกับใครเลยครับ มีอะไรสงสัยแนะนำให้ใช้ google ค้นหาได้สะดวกกว่า   แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด โปรแกรม DAP (คลิ๊ก)

.

 

 

 
 หน้าแรก  รวมเสียงโจโฉ  บทความ  ภาพกิจกรรม  สนับสนุนโจโฉ  ติดต่อ
view