เนื้อสัตว์ ต้นเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยโรค หัวใจ โรคเบาหวาน นอกจาก ภาวะเสี่ยงต่อ โรคมะเร็งหลักฐานการแพทย์ ล่าสุด จาก งานศึกษา วิจัย โดย มหาวิทยาลัยแพทย์ ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก มหาวิทยาลัยแพทย์ HARWARD  MEDICS , U.S.A


เนื้อสัตว์ ยิ่งบริโภคมาก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน นอกจาก โรคมะเร็ง ยอดฮิต


ที่ คร่าชีวิต ประชาการโลกปีละ นับร้อย ๆ ล้าน คน หลังต้องทนทุกข์ทรมาน